Crosco dobio zahvalnicu Rudarsko-geološko-naftnog fakultetaKompanija Crosco i njezino školsko radilište Ivanić Grad primili su u prosincu 2016. god. zahvalnicu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RGN) za doprinos u edukaciji studenata i ostvarenu nastavnu suradnju u protekle dvije godine.

– Crosco, kao društveno odgovorna kompanija, kontinuirano sudjeluje i pomaže u edukaciji studenata RGN-a, a jedan od oblika suradnje su i posjete našim radilištima što uvelike doprinosi praktičnom znanju studenata i budućih kolega – istaknuo je tom prilikom direktor Društva Igor Kruljac.