QHSE

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Sustav upravljanja kvalitetom Crosca je dizajniran u skladu s međunarodno priznatom normom ISO 9001:2015 i ispunjava sve propisane uvjete. Od 2001. godine Sustav upravljanja kvalitetom certificiran je od strane Bureau Veritas Certification.

Naši ciljevi su potpuna provedba naše politike kvalitete i trajno poboljšanje sustava s ciljem održavanja visoke kvalitete naših usluga.

Područje primjene:

BUŠENJE I NAFTNI SERVISI, PROJEKTIRANJE BUŠOTINA, INŽENJERING I ODRŽAVANJE OPREME U INDUSTRIJI NAFTE I PLINA

Kvaliteta i razvoj poslovanja Crosca temelji se na:

  1. certificiranom sustavu upravljanja i kontrole kvalitete, i
  2. znanju i dugotrajnom iskustvu u dizajnu i izvođenju radova vezanih uz istraživanje i proizvodnju nafte i prirodnog plina, hidrogeoloških i geomehaničkih radova te održavanju opreme / alata.

Crosco gradi svoju poziciju na tržištu održavajući redovne, izravne, poštene i bliske odnose s klijentima, kupcima svojih usluga. Croscovi zaposlenici pružaju profesionalnu i kvalitetnu uslugu našim klijentima čime Crosco stječe njihovo povjerenje i zadovoljstvo. Ispunjavanje potreba i zahtjeva klijenata, te postizanje planirane kvalitete usluga po optimalnoj cijeni je nešto čemu konstantno težimo u našem poslovanju.

Strateško opredjeljenje i cilj Crosca je postati globalno priznati partner u pružanju usluga u industriji nafte i plina.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I ZAŠTITA NA RADU

Kao pružatelj usluga u naftnoj industriji Crosco ima odgovornost prema ljudima i zajednicama u kojima posluje. Zato Crosco podržava zdravlje i zaštitu na radu (ZZS) kao temeljne vrijednosti svih zaposlenika i kao ključni element u svojem poslovanju.
U Croscu predanost ZZS pokazuju svi, od poslovodstva do svih zaposlenika u našem Društvu. Stalni Odbor za zaštitu na radu, koji se sastoji od članova najvišeg rukovodstva sastaje se četiri puta godišnje, a odgovoran je za pregled i nadzor Sustava zaštite zdravlja i zašitu na radu, politike sustava, procjenu rizika i njegova kontinuirana poboljšanja.

ZZS sustav se planirano i dokumentirano, provodi, održava i redovito obnavlja te uključuje zaduženja i odgovornost i stvara vrijednosti za našeg kupca.

Za postizanje našeg cilja, ZZS izvrsnosti, odlučni smo integrirati najbolju ZZS praksu u svim našim poslovnim aktivnostima, što uključuje i ostvarivanje sljedećih ciljeva:

  • osigurati radnu okolinu bez incidenata i
  • dostići izvrsnost i najviše standarde ZZS-a u naftnoj servisnoj industriji.

ZZS sustav je od 2002. godine pod nadzorom Bureau Veritas Certification, a certificiran je prema normi OHSAS 18001:2007.

ZAŠTITA OKOLIŠA U CROSCU

U cilju provedbe naše politike zaštite okoliša, ispunjenja obveza utvrđenih u politici i postizanja postavljenih ciljeva zaštite okoliša Crosco je implementirao Sustav upravljanja zaštitom okoliša (SUZO) prema normi ISO 14001:2015. Sustav je certificiran i nadziran od 2002.godine od strane Bureau Veritas Certification.
Uvedeni Sustav upravljanja zaštitom okoliša pomaže nam ostvariti naše ekološke ciljeve, umanjiti učinke našeg poslovanja na okoliš i izbjegavanje štete / gubitaka i / ili potencijalne štete za okoliš.

Tijekom izvođenja radova diljem svijeta težimo zaštiti lokalnih zajednica, baštine i staništa divljih životinja, uzimajući u obzir zakonske i druge zahtjeve o zaštiti okoliša pojedine države.

Naš cilj je biti prepoznat temeljem naše izvrsnosti u očuvanju okoliša među drugim pružateljima usluga u industriji nafte i plina te ostvarivanje naših ciljeva zaštite okoliša :

  • bez incidenata u okolišu;
  • bez kršenja zakonskih obveza za zaštitu okoliša; i
  • izvođenje radova na ekološki prihvatljiv način.

SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Uveli smo Sustav upravljanja energijom u skladu s normom ISO 50001:2011 kao temelj za provedbu politike upravljanja energijom.