QHSE

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Sustav upravljanja kvalitetom Crosca je dizajniran u skladu s međunarodno priznatom normom ISO 9001:2015 i ispunjava sve propisane uvjete. Od 2001. godine Sustav upravljanja kvalitetom certificiran je od strane Bureau Veritas Certification.

Imperativ je potpuna provedba Croscove politike kvalitete i trajno poboljšanje sustava sa ciljem održanja visoke kvalitete usluga.

Područje primjene:

BUŠENJE I NAFTNI SERVISI, PROJEKTIRANJE BUŠOTINA, INŽENJERING I ODRŽAVANJE OPREME U INDUSTRIJI NAFTE I PLINA

Kvaliteta i razvoj poslovanja Crosca temelji se na:

  1. certificiranom sustavu upravljanja i kontrole kvalitete, i
  2. znanju i dugotrajnom iskustvu u dizajnu i izvođenju radova vezanih uz istraživanje i proizvodnju nafte i prirodnog plina, hidrogeoloških i geomehaničkih radova te održavanju opreme / alata.

CROSCO gradi svoju poziciju na tržištu održavajući redovne, izravne, poštene i bliske odnose s klijentima, kupcima svojih usluga. Croscovi zaposlenici pružaju profesionalnu i kvalitetnu uslugu klijentima, čime CROSCO stječe njihovo povjerenje i zadovoljstvo. Ispunjavanje potreba i zahtjeva klijenata, te postizanje planirane kvalitete usluga po optimalnoj cijeni je nešto čemu se kontinuirano teži u poslovanju Crosca.

Strateško opredjeljenje i cilj Crosca je postati priznati partner u pružanju usluga u industriji nafte i plina.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I ZAŠTITA NA RADU

Kao pružatelj usluga u naftnoj industriji CROSCO ima odgovornost prema ljudima i zajednicama u kojima posluje. Zato CROSCO podržava zdravlje i zaštitu na radu (ZZS) kao temeljne vrijednosti svih zaposlenika i kao ključne elemente u svojem poslovanju.
U Croscu predanost ZZS pokazuju svi, od poslovodstva do svih zaposlenika u Društvu. Odbor za zaštitu na radu, koji se sastoji od članova najvišeg rukovodstva sastaje se četiri puta godišnje, a odgovoran je za pregled i nadzor Sustava zaštite zdravlja i zaštitu na radu, politike sustava, procjenu rizika i njegova kontinuirana poboljšanja.

ZZS sustav se planirano i dokumentirano, provodi, održava i redovito obnavlja te uključuje zaduženja i odgovornost i stvara vrijednosti za kupca.

Za postizanje cilja, ZZS izvrsnosti, CROSCO je odlučan integrirati najbolju ZZS praksu u svim poslovnim aktivnostima, što uključuje i ostvarivanje sljedećih ciljeva:

  • osigurati radnu okolinu bez incidenata i
  • dostići izvrsnost i najviše standarde ZZS-a u naftnoj servisnoj industriji.

ZZS sustav je od 2002. godine pod nadzorom Bureau Veritas Certification, a certificiran je prema normi ISO 45001:2018.

ZAŠTITA OKOLIŠA U CROSCU

U cilju provedbe politike zaštite okoliša, ispunjenja obveza utvrđenih u politici i postizanja postavljenih ciljeva zaštite okoliša, CROSCO je implementirao Sustav upravljanja zaštitom okoliša (SUZO) prema normi ISO 14001:2015. Sustav je certificiran i nadziran od 2002. godine od strane Bureau Veritas Certification.
Uvedeni Sustav upravljanja zaštitom okoliša pomaže u ostvarivanju ekoloških ciljeva, umanjenju učinka poslovanja na okoliš i izbjegavanje štete / gubitaka i / ili potencijalne štete za okoliš.

Tijekom izvođenja radova, CROSCO teži zaštiti lokalnih zajednica, baštine i staništa divljih životinja, uzimajući u obzir zakonske i druge zahtjeve o zaštiti okoliša.

Cilj je biti prepoznat temeljem izvrsnosti u očuvanju okoliša među drugim pružateljima usluga u industriji nafte i plina te ostvarivanje ciljeva zaštite okoliša :

  • bez incidenata u okolišu;
  • bez kršenja zakonskih obveza za zaštitu okoliša i
  • izvođenje radova na ekološki prihvatljiv način.

SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Godine 2015. uveden je Sustav upravljanja energijom u skladu s normom ISO 50001:2018 kao temelj za provedbu politike upravljanja energijom.