Servisi

CROSCO Naftni Servisi, d.o.o. je kontraktorska naftna kompanija koja pruža integrirane bušaće usluge te individualne usluge bušotinskih servisa na kopnu i moru.
Croscova flota sastoji se od 8 bušaćih i 17 remontnih kopnenih postrojenja te jedne samopodizne bušaće platforme. CROSCO pruža čitav niz integriranih bušaćih usluga i usluga bušotinskih servisa kao i održavanja opreme.

Osnovne djelatnosti uključuju:

 • Bušenje
 • Remont
 • Bušotinski servisi
  • Ispitivanje bušotina
  • Cementacije i stimulacije
  • Elektrokarotaža
  • Jedinice s žicom
  • Savitljivi tubing i dušik
  • Usmjereno bušenje
  • Isplaka
  • Instrumentacije
  • Zaštita od opasnih plinova
  • Navrtanje cijevnog alata
  • Pregled opreme za dizanje
  • Servis opreme za kontrolu tlaka
  • Servis i pregled cijevnog alata
  • Servis dubinske opreme
  • Servis opreme na podištu tornja
 • Održavanje
  • Servis procesnih postrojenja
  • Preventivno održavanje
  • Servis naftnih alata