Prodaja imovine van upotrebe

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA OSIM CROSCO I INA WEB STRANICAMA

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 001/19 

  1.  Prodavatelj: CROSCO, naftni servisi, d.o.o., član INA grupe

Financije i korporativni servisi

Upravljanje uslugama

Ulica grada Vukovara 18

10000 Zagreb

MB: 1245449

Mob: 098 277 781,

e-mail: slavica.hren@crosco.hr

  1. Predmet prodaje: Centar za smještaj i obrazovanje (3.450 m2), Ivanić-Grad, Park Rudolfa Perešina 1
  2. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na e-mail adresi: slavica.hren@crosco.hr uz naznaku broja predmeta: 001/2019