Prodaja imovine van upotrebe


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE-OLAKŠIVAČ CEMENTNE KAŠE – VODENO STAKLO


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE – Postrojenje Pagani TG 63-200 i oprema za mjerenje Pagani TG – 200


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE – PENETROMETAR GEOMIL KN 200 – MARINSKI


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE-GARDNER DENVER PUMPA I REZERVNI DIJELOVI


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 014/2023 TORANJ I VOZILO CW-15


SLOBODNO NADMETANJE broj 011/2023-UKLANJANJE SILOSA CEMENTACIJSKE BAZE, PRIPADAJUĆIH KONSTRUKCIJA I INSTALACIJA SA ZBRINJAVANJEM NASTALOG OTPADA