Prodaja imovine van upotrebe


Prodaja dugotrajne materijalne imovine van upotrebe, CROSCO, naftni servisi, d.o.o.-Isplačne pumpe JWS-400, 2 kom


PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o.-Cementacijsko pumpno postrojenje/vozilo OSHKOSH-1


PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (remontno postrojenje Kraz-4 i Kraz-5, tubing i kratke bušaće cijevi)


PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (Tubing 2 7/8“ i cijevni alat)

Lokacija: Ivanić Grad

Stanje: Korišteno

Datum: 6. May 2022.

Cijena:

Detalji proizvoda


CROSCO, naftni servisi, d.o.o. OBJAVLJUJE POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE

Prodaja dugotrajne materijalne imovine van upotrebe tvrtke CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (Remontno postrojenje Cardwell 7)

Lokacija:

Stanje:

Datum: 15. April 2022.

Cijena:

Detalji proizvoda


CROSCO, naftni servisi, d.o.o. OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE

Adresa: Ivanić Grad, Industrijska cesta 10

Opis: zemljište i objekti

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2988 zk.č.br. 3625/1, 3629/3, 3633 k.o. Ivanić Grad

Površina: 36.235 m2

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 3201 zk.č.br. 3646/1 k.o. Ivanić Grad

Površina: 55.339 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

izvadak_3646_1_Ivanić Grad, Industrijska bb

Lokacija: Ivanić Grad, Industrijska cesta 10

Stanje:

Datum: 11. April 2022.

Cijena:


CROSCO, naftni servisi, d.o.o. OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE