Prodaja imovine van upotrebe


PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o.


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 003/2020


Hydril GK 13 5/8“ 3M (No. 31)


Hydril GK 11“ 10M (No. 54)


Cameron U 13 5/8“ 10M (No. 103)


Cameron DL 13 5/8“ 5M (No. 101)