Prodaja imovine van upotrebe


POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 003/2020


Hydril GK 13 5/8“ 3M (No. 31)


Hydril GK 11“ 10M (No. 54)


Cameron U 13 5/8“ 10M (No. 103)


Cameron DL 13 5/8“ 5M (No. 101)