Nabava

Ovdje možete pronaći aktualne, javno objavljene natječaje CROSCO d.o.o., kao i druge informacije potrebne za uspješno uključivanje u sustav dobavljača CROSCO d.o.o.
CROSCO d.o.o. ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi.
Molimo sve ponuditelje da za vrijeme trajanja natječaja poštuju pravila komunikacije navedena u natječajnoj dokumentaciji.