Uprava

IGOR KRULJAC, dipl. ing. naft. rud.
Direktor Društva

igor_kruljacIgor Kruljac je na poziciji direktora Društva od listopada 2016. Diplomirao je naftno inženjerstvo na Sveučilištu u Zagrebu 2000. godine te je svoju karijeru započeo kao znanstveni novak. U studenom 2003. nastavio je karijeru u INA-i. Počeo je kao inženjer za numeričku simulaciju ležišta i postepeno napredovao na rukovodeće pozicije. Najprije kao rukovoditelj poslovne jedinice 2007. godine, a zatim je preuzeo pozicije Direktora Službe: Ležišni inženjering (2015-2016), Ležišni inženjering i geologija (2013-2015); Ležišno modeliranje i inženjering (2011-2013). Tijekom svog rada u INA-i bio je uključen u razne projekte proizvodnje nafte i plina od kojih su najveći: razrada plinskog polja Annamaria, EOR projekt Ivanić & Žutica te Sirija. Od 2013. godine odgovoran je za Audit rezervi INA d.d. Osim toga, sudjelovao je u mnogim evaluacijama istražnih i razradnih projekata.