Karijera

Zapošljavanje i karijera u Croscu počiva na posebnosti i uspjehu da se zaposle i zadrže visoko kvalificirani i motivirani ljudi u svim segmentima djelatnosti tvrtke.

CROSCO zahtijeva najbolje od svojih zaposlenika i nagrađuje ih u skladu s tim.

Potencijalan Croscov zaposlenik trebao bi imati sljedeće osobine: predan potrebama i zahtjevima naših klijenata, fleksibilno se prilagođava i stalno razvija prema zahtjevima radnog mjesta, posvećen timskom radu, teži ka izvrsnosti u obavljanju posla, orijentiran na rezultat prepoznajući da se napredovanje u karijeri temelji na postignutim rezultatima, prepoznaje prednosti stalnog osposobljavanja za proširenje znanja i vještina.

Postanite dio našeg tima!

Želimo zaposlenike koji dijele naše opredjeljenje za izvrsnost.