Bušotinski servisi

Crosco pruža cijeli niz usluga bušotinskih servisa navedenih u nastavku.

Servis ispitivanje bušotina

Servis je opremljen jedinicama za rad s žicom, separatorima, indirektnim zagrijačima, ispitnim bazenima i raznom pomoćnom opremom koja je proizvedena od renomiranih proizvođača.
Jedinice za rad s žicom su imaju kapacitet bubnja do 12580m (41273 ft) žice i snage radnog motora do 353 kW.
DST servis je opremljen s konvencionalnim (mehaničkim) i hidrauličkim alatkama za testiranje te mehaničkim i elektronskim instrumentima za mjerenja tlaka i temperature u bušotini.
Oprema je dizajnirana za rad u najtežim bušotinskim uvjetima do tlaka od 1100 bara ( 15600 psi), temperature do 235°C (455°F) i visokog sadržaja štetnih plinova (H2S i CO2). Servis izvodi radove ispitivanja na kopnu od 1966., dok ispitivanja na moru izvodi od 1978.

 

Servis cementacija i stimulacija

Servis cementacija i stimulacija izvodi radove cementacija, kiselinskih obrada, hidrauličkih frakturiranja i kontrole dotoka pijeska iz bušotina na kopnu i moru s 15 pumpnih postrojenja opremljenih s jednom ili dvije HT-400 pumpe radnog tlaka do 784 bara (11.200 psi) i maksimalnog protoka po pumpi 1.750 l/(min (11 BPM). Od pomoćne opreme koja sudjeluje u izvođenju valja izdvojiti: miješalice za frakturiranje, bazene za izradu radnih fluida, silose, kompresore, mjerne sustave za snimanje i nadzor miješanja i upumpavanja, te ostalu dodatnu opremu.
U sklopu Servisa opremljen je laboratorij s  instrumentima certificiranim za ispitivanje cementnih mješavina, kiselina, fluida za hidrauličko frakturiranje, te ostalih stimulacijskih fluida u skladu s API procedurama.  Iskusni inženjeri naftnog rudarstva osposobljeni su za dizajniranje i kompjutersko modeliranje svih vrsta cementacijskih i stimulacijskih radova.
Crosco je od 1952. godine do sada obavio preko 18.000 cementacija i oko 10.000 stimulacija na kopnu i moru.

 

Servis elektrokarotaže

Servis izvodi radove elektrokarotažnih mjerenja s devet mobilnih jedinica koje su potpuno opremljene za rad u svim fazama izrade bušotina.
Crosco izvodi sve vrste elektrokarotažnih mjerenja i perforiranja koje uključuju: mjerenja u otvorenom kanalu bušotine, u zacijevljenom kanalu, mjerenje proizvodnje, izvođenje perforacija u bušotinama, perforiranja i rezanja opreme te seizmičkih mjerenja u bušotinama.
Jedinice u opremljene za rad u svim vremenskim uvjetima do dubine bušotine od 7000 m(22966 ft) i temperature preko 177°C (350°F).
Servis je izveo više od 27000 elektrokarotažnih mjerenja i operacija perforiranja od 1948 kad je počeo raditi na kopnu te od 1972. na moru.

 

Servis alata bušotinske opreme

Alati bušotinske opreme uključuju: usluge održavanja nadzemne i podzemne opreme i alata, kompletna ušća bušotine, MPI materijala Ispitivanje (metode magnetski i ultrazvučno ispitivanje).

 

Servis savitljivi tubing i dušik

Servis savitljivi tubing izvodi operacije na kopnu i moru s jedinicama montiranim na poluprikolicama i u skid izvedbi s osposobljenim i iskusnim posadama. Jedinice su opremljene s tubingom promjera 25,4 mm (1“) do 38,1 mm (1 ½“). Uz korištenje dubinskih alatki i motora mogu se izvoditi razne operacije kao što su: liftiranje/gušenje bušotine, bušenje/pročišćavanje, instrumentacije, stimulacije i cementacije.
Crosco je prvi ponudio savitljivi tubing u Europi 1975. Raspoložive jedinice sa savitljivim tubingom: Bowen MB30, Bowen MX 12 i Bowen MZ 15
Servis za rad s dušikom izvodi radove na kopnu i moru s mobilnim jedinicama montiranim na poluprikolice te laganim jedinicama u skid izvedbi koje se koriste za radove na moru. Dušik se koristi za ispiranje/liftiranje bušotina te inertizaciju plinovoda, zatvorenih rezervoara, vagon cisterni za transport goriva, a ima niz primjena u radnim industrijama.
Raspoložive jedinice sa dušikom: Hobbs, Skid I, Skid II, Kenworth te šest spremnika za tekući dušik kapaciteta 7500 litara (1981 galona).

 

Servis za navrtanje cijevi

Servis pruža uslugu navrtanja i odvrtanja kao podrška bušećim i remontnim radovima u svim fazama izrade i opremanja bušotina. Uslugama servisa kod ugradnje i vađenja tubinga, bušaćih cijevi te zaštitnih kolona ubrzava rad na postrojenju te ga čini sigurnijim. Kod spuštanja cijevnog alata nudimo uslugu kontroliranog navrtanja uz zapis momenta navrtanja.
Raspoloživa sredstva za navrtanje cijevi:

  • Hidraulički ključ za navrtanje tubinga (2 3/8 – 5 ½“) te zaštitnih cijevi (5 ½ – 20“)
  • Pogonska jedinica s dovoljno raspoložive hidrauličke snage za pokretanje ključa
  • Jedinica za kontrolirano navrtanje i zapis momenta

 

Servis instrumentacije

Obučeni i iskusni tim izvodi složene operacije instrumentacija na bušećim i remontnim postrojenjima koristeći dokazanu tehnologiju i alatke od renomiranih proizvođača.
Instrumentacije se izvode u otvorenom kanalu bušotine kao i u zacijevljenim bušotinama te uključuju: otklanjanje sušenja u bušotini, rezanje tubinga i zaštitnih cijevi, skretanje bušotina, obušivanja i vađenja permanentnih pakera i mehaničkih čepova.

 

Usmjereno bušenje

Servis izvodi usmjereno bušenje prema trajektoriji koju zahtjeva naručioc od vertikalne pa sve do horizontalne bušotine s opremom, sondama i programima za kontrolu trajektorije. Koristimo dubinske isplačne motore i opremu za kontrolu trajektorije i sondi za mjerenje gama zračenje i otpornosti u bušotini. Dubinski motori se koriste i kod izrade idealno vertikalnih bušotina čime se ostvaruje veća brzina bušenja, smanjuje vrijeme bušenja, a u konačnici i ukupni troškovi izrade bušotine.
Servis je izradio više od 1450 usmjerenih i horizontalnih bušotina od 1954. kad je servis počeo raditi na kopnu te od 1972. na moru.

 

Jezgrovanje

Servis izvodi konvencionalno i usmjereno jezgrovanje s osnovnim i specijalnim aparatima kako bi se osigurala kvalitetna jezgra iz koje se mogu dobiti informacije o ležištu koje se koriste za geološki i petrofizikalni model ležišta. Obavljeno je preko 4550 operacija uzimanja jezgri odnosno ukupno oko 20500 m (67257 ft) jezgre.

 

H2S servis

Servis pruža usluge praćenja i zaštite od sumpor-vodika (H2S) i ostalih štetnih plinova s naprednom opremom za otkrivanje plinova, stabilnim detektorima montiranim na postrojenje, prijenosnim detektorima plinova te ručnim i osobnim detektorima. Za rad u opasnim atmosferama koriste su izolacioni aparati koji se pune kompresorima na bušotinskom krugu i dostupni su tokom cijele operacije odnosno kad su za vrijeme radova prisutni opasni plinovi. H2S operateri su obučeni i iskusni za rad s najopasnijim plinovima te su obučeni za servis i kalibraciju sustava za praćenje, detektora i obuku ostalih zaposlenika za rad u atmosferi s opasnim plinovima. Servis izvodi navedene radove na kopnu i moru od 1997.

 

Servis isplake

Servis izrađuje, kontrolira i regenerira radne fluide prema zahtjevu naručioca radova koji se koriste tijekom bušenja, remontnih radova te za gušenje bušotina. Servis daje opremu za kontrolu krutih tvari u isplaci  te kompletni dizajn, pripremu i kontrolu fizikalnih i kemijskih svojstava bušotinskih fluida. Servis isplake izvodi navedene radove na kopnu od 1952. te od 1972. na moru.