Bušotinski servisi

CROSCO pruža cijeli niz usluga bušotinskih servisa navedenih u nastavku.

SERVIS ELEKTROKAROTAŽE

Servis izvodi radove elektrokarotažnih mjerenja s pet mobilnih jedinica (2 OH i 3 CH jedinice) koje su potpuno opremljene za rad u svim fazama izrade bušotina.
CROSCO izvodi sve vrste elektrokarotažnih mjerenja i perforiranja koje uključuju: mjerenje u otvorenom kanalu bušotine, mjerenje u zacijevljenom kanalu, mjerenje proizvodnje, izvođenje perforacija u bušotinama, perforiranje i rezanje opreme te seizmička mjerenja u bušotinama.
Jedinice su opremljene za rad u svim vremenskim uvjetima, do dubine bušotine od 7000 m (22966 ft) i temperature do 177°C (350°F).
Servis je izveo više od 27000 elektrokarotažnih mjerenja i operacija perforiranja od 1948. godine, kada je započeo raditi na kopnu, a od 1972. godine i na moru.

SERVIS ZA RADOVE SA ŽICOM I KABELOM

Servis za radove sa žicom i kabelom opremljen je: jedinicama za rad sa žicom sa i bez krana (kapacitet bubnja do 6000 m žice i snage radnog motora do 288 kW); jedinicama za rad sa žicom i kabelom na skidu (kapacitet bubnja do 6000 m žice/kabla i snage radnog motora do 62 kW) te jedinicom za rad sa kabelom (kapacitet bubnja do 6000 m kabela i snage radnog motora do 50kW).

Servis za radove sa žicom i kabelom izvodi operacije: kalibracija uzlaznih cijevi (tubinga); ugradnja/vađenje čepova u prijelaze za odlaganje ili u spojnice/stijenke tubinga; ugradnja/vađenje sigurnosnih ventila, plin-lift ventila, dubinskih sapnica; otvaranje/zatvaranje kliznih vrata; uzimanje (mehanički, hidrostatski) dubinskih PVT uzoraka; instrumentacija čistača parafina, letača, stopera, žica, alatki za radove sa žicom i kabelom; mjerenje tlaka i temperature elektronskim dubinskim instrumentima.

Servis izvodi radove ispitivanja na kopnu od 1966., dok ispitivanja na moru izvodi od 1978. godine.

SERVIS PROTOČNIH MJERENJA

Izvođenje operacija protočnih mjerenja omogućuje prikupljanje podataka o propusnosti, tlakovima, geometriji i veličini ležišta, oštećenju sloja, komunikaciji između bušotina, kapacitetu proizvodnje itd. Neki od testova i mjerenja koja se provode, kako bi se dobili ranije navedeni podaci, su: test pada tlaka, test porasta tlaka, test injektivnosti, test protok za protokom, izokronalni test, test utvrđivanja granica ležišta, test interferncije te mjerenja proizvodnih parametara bušotine.

Servis protočnih mjerenja opremljen je trofaznim visokotlačnim (do 90 bara radnog tlaka) i srednjetlačnim separatorima (do 39 bara radnog tlaka), indirektnim zagrijačima, test tankovima, pumpama za doziranje kemikalija, transfer pumpama, sustavom za brzo zatvaranje bušotine te ostalom popratnom opremom za spajanje na bušotinu (visokotlačne cijevi, visokotlačna crijeva, prijelazi) te ostalom pomoćnom opremom. Servis izvodi radove ispitivanja na kopnu od 1966., dok ispitivanja na moru izvodi od 1978. godine.

SERVIS CEMENTACIJA I STIMULACIJA

Servis cementacija i stimulacija izvodi radove bušotinskih cementacija, kiselinskih obrada, hidrauličkih frakturiranja i kontrola dotoka pijeska iz bušotina na kopnu i moru. Radove izvodi s 14 pumpnih postrojenja opremljenih s jednom ili dvije HT-400 ili SPM pumpe radnog tlaka do 700 bara (10.000 psi) i maksimalnog protoka po pumpi 1.750 l/min (11 BPM).

Od pomoćne opreme koja sudjeluje u izvođenju radova valja izdvojiti: miješalice za frakturiranje, bazene za izradu radnih fluida, silose, kompresore te mjerne sustave za snimanje i nadzor miješanja i upumpavanja radnih fluida u bušotinu.

U sklopu Servisa, opremljen je laboratorij s instrumentima certificiranim za ispitivanje cementnih kaša, kiselina, fluida za hidrauličko frakturiranje te ostalih stimulacijskih fluida u skladu s API procedurama.

Iskusni inženjeri naftnog rudarstva osposobljeni su za dizajniranje i kompjutersko modeliranje svih vrsta cementacijskih i stimulacijskih radova.

CROSCO je od 1952. godine do sada obavio preko 18.000 cementacija i oko 10.000 stimulacija na kopnu i moru.

SERVIS BUŠOTINSKE OPREME I ALATA

Servis bušotinske opreme i alata pruža usluge održavanja nadzemne i podzemne opreme i alata, kompletnih ušća bušotine, kontrole bez razaranja opreme i alata koja se koristi prilikom bušenja i remonta bušotina, a sastoji se od četiri servisa:

 • SERVIS DUBINSKE OPREME I ALATA

Servis dubinske bušotinske opreme i alata specijaliziran je za održavanje, servis, kompletiranja i ispitivanja dubinske bušotinske opreme, kao i manipulacije dubinskim alatima i opremom na bušotinama.

Radovi koji se odrađuju u radionicama uključuju sljedeće (ali nisu ograničeni samo na dolje navedeno):

 1. Servis dubinske opreme i alata
 2. Provjera kompatibilnosti opreme i alata za kompletiranje bušotine s programom kompletiranja bušotine dobivenog od klijenta
 3. Slaganje i dotezanje alata i opreme sa skraćenim tubingom ili bušaćim cijevima, kako bi remontno ili bušaće postrojenje moglo manipulirati s dubinskom opremom
 4. Slaganje dodatne opreme potrebne za kompletiranje dubinske opreme
 5. Tlačno ispitivanje sastavljene opreme zbog provjere ispravnosti prije ugradnje u bušotinu

Radovi koji se odrađuju na bušotinskoj lokaciji uključuju sljedeće (ali nisu ograničeni samo na dolje navedeno):

 1. Nadzor svih tipova radova kompletiranja bušotine (ugradnje proizvodne opreme)
 2. Tehnička podrška sa kompletnim nadzorom inženjera za bušaća ili remontna postrojenja u radovima kompletiranja (ugradnje proizvodne opreme)

Neki od tipova bušotina na kojima servis radi kompletiranje bušotina (ugradnje proizvodne opreme) su:

 1. Co2 utisne bušotine
 2. Bušotine visokih tlakova i temperature
 3. Naftne i plinske bušotine
 • SERVIS KONTROLE CIJEVI I OPREME

Servis kontrole cijevi i opreme specijaliziran je za kontrolu i servis cijevnog alata u naftnoj industriji (DS-1, API I NS-2) uz mogućnosti strojne obrade navoja i alata prema procedurama i standardima, te razne popravke navojnih spojeva specijalnim tokarskim strojevima prema API i premium standardima. Servis također pruža usluge kontrole bez razaranja opreme i alata koja se koristi prilikom bušenja i remonta bušotina. Usluge kontrole bez razaranja su sljedeće: vizualna i dimenzionalna kontrola, magnetska kontrola, penetrantska kontrola, ultrazvučna kontrola, mjerenje debljine stijenke, testiranje čvrstoće materijala i kompletni pregled opreme za podizanje.

 • SERVIS UGRADNJE CIJEVNOG ALATA

Servis ugradnje cijevnog alata, specijaliziran je za navrtanje i odvrtanje standardnih i specijalnih vrsta cijevnog alata koji se koriste u naftnoj industriji. Servis također pruža usluge servisa i kontrole alata za rukovanje cijevima (elevatora, klinova, kliješta, sigurnosne ogrlice, stremenovi itd.)

Sredstva za navrtanje cijevi:

 1. Hidraulički ključ za navrtanje tubinga (2 3/8 – 5 ½“) te zaštitnih cijevi (5 ½ – 20“)
 2. Hidraulička pogonska jedinica s dovoljno raspoložive hidrauličke snage za pokretanje ključa
 3. Jedinica za kontrolirano navrtanje i zapis momenta
 • SERVIS OPREME ZA KONTROLU TLAKA BUŠOTINE

Servis opreme za kontrolu tlaka bušotine specijaliziran je za radove održavanja i opremanja ušća bušotine, koja uključuju tlačna ispitivanja od 2000-15000 psi, servise ventila za kontrolu tlaka bušotine, raznih bušotinskih glava i erupcijskih uređaja. Također uključuju opremanje i postavljanje bušotinskih glava i erupcijskih uređaja, radove s lubrikatorom, te radove servisiranja, opremanja i kompletiranja preventerskih uređaja i sklopova.

 

SERVIS ZA USMJERENO BUŠENJE I JEZGROVANJE

USMJERENO BUŠENJE

Servis se bavi izradom vertikalnih i koso usmjerenih bušotina prema trajektoriji zahtijevanoj od strane naručitelja radova. Okosnicu opreme, u sklopu Servisa, čine dubinski motori te MWD/LWD sustav sondi za mjerenje parametara usmjerenih bušotina te kontinuirano mjerenje prirodne radioaktivnosti probušenih stijena (GAMA mjerenja). Mjereni rezultati kao i predstojeće aktivnosti interpretiraju se i planiraju naprednim software-ima. Dubinski motori se koriste i kod izrade vertikalnih bušotina, čime se ostvaruje veća brzina bušenja, smanjuje vrijeme bušenja, a u konačnici i ukupne troškove izrade bušotine (Performance Drilling). Od 1954. godine do danas Servis je izradio više od 1450 usmjerenih bušotina, kako na kopnu tako i u akvatoriju.

JEZGROVANJE

Servis se bavi izvođenjem konvencionalnog jezgrovanja s osnovnom opremom. Operacije jezgrovanja osiguravaju kvalitetnu jezgru iz koje se mogu dobiti informacije o ležištu, a koje se koriste i za geološko i petrofizikalno modeliranje ležišta. Obavljeno je preko 4,550 operacija jezgrovanja te dobiveno oko 26.000 m (85.302 ft) jezgre.

SERVIS ZA INSTRUMENTACIJE

Servis za instrumentacije izvodi složene operacije instrumentacija na bušaćim i remontnim postrojenjima u nezacijevljenom i zacijevljenom kanalu bušotine. Servis primjenjuje dokazane metode i tehnologije te široki spektar alata koji uključuje alate za prihvat, alate za glodanje, alate za sakupljanje neželjenog materijala iz bušotine, zakrpe za cijevi, pomoćne alate, te hidraulička-rotaciona postrojenja. Operacije instrumentacija obuhvaćaju pročišćavanje bušotine, glodanje zaostale opreme i neželjenih opstrukcija, obušivanje i vađenje pakera i mehaničkih čepova, otklanjanje neželjenog materijala iz bušotine, unutarnje i vanjsko rezanje, unutarnje i vanjske prihvate te rješavanje drugih neočekivanih stanja u bušotini uz konstantnu predanost zdravlju, sigurnosti i očuvanju okoliša.

SERVIS SAVITLJIVI TUBING I DUŠIK

Servis savitljivi tubing izvodi operacije na kopnu i moru s jedinicama montiranim na poluprikolicama i u skid izvedbi s osposobljenim i iskusnim posadama. Jedinice su opremljene s tubingom promjera 25,4 mm (1“) do 31,75 mm (1 1/4“). Uz korištenje dubinskih alatki i motora mogu se izvoditi razne operacije kao što su: liftiranje/gušenje bušotine, bušenje/pročišćavanje, instrumentacije, stimulacije i cementacije.
CROSCO je prvi ponudio savitljivi tubing u Europi 1975. godine.

Raspoložive jedinice sa savitljivim tubingom: Bowen MB 30 i Bowen MZ 15, Bowen MX 12.Servis za rad s dušikom izvodi radove na kopnu i moru s mobilnim jedinicama montiranim na poluprikolice te laganim jedinicama u skid izvedbi koje se koriste za radove na moru. Dušik se koristi za ispiranje/liftiranje bušotina te inertizaciju plinovoda, zatvorenih rezervoara, vagon cisterni za transport goriva, a ima niz primjena i u raznim industrijama.
Raspoložive jedinice sa dušikom: Hobbs, Skid I, Skid II, te tri spremnika za tekući dušik kapaciteta 7500 litara (1981 galona).

SERVIS ISPLAKE

Servis izrađuje, kontrolira i regenerira radne fluide prema zahtjevu naručioca radova, koji se koriste tijekom bušenja, remontnih radova, te za gušenje bušotina. Servis osigurava pripremu i kontrolu fizikalnih i kemijskih svojstava bušotinskih fluida. Servis isplake izvodi navedene radove na kopnu od 1952. te od 1972. godine na moru.

H2S SERVIS

Servis pruža usluge detekcije i zaštite od sumporovodika (H2S) i ostalih štetnih plinova na bušaćim i remontnim postrojenjima, te pri radovima stimulacije i ispitivanja bušotina.

Za detekciju plinova, ovisno o vrsti radova,  koristi se stabilni sustav za detekciju i alarmiranje sa senzorima montiranim na postrojenje, prijenosni detektori za detekciju više plinova odjednom te osobni detektori.

Za rad u opasnoj atmosferi koriste se dva tipa izolacionih aparata: neovisni aparati (SCBA) koji omogućuju mobilnost korisnika te aparati koji se spajaju na kaskadni sistem sa akumuliranim zrakom za disanje (SABA) koji omogućuju duži boravak korisnika u opasnoj atmosferi.

H2S operateri su osposobljeni i iskusni u radu, te educirani i osposobljeni za održavanje i servis opreme koju koriste. Operateri vrše obuku ostalih zaposlenika za siguran rad u atmosferi s opasnim plinovima, a one se provode na samoj lokaciji izvođenja radova te na jednodnevnom tečaju u učionici.

Servis izvodi navedene radove na kopnu i moru od 1997. godine.