Uspješno produženje licence CROSCO trening centraCrosco trening centar u području osposobljavanja kontrole tlaka u bušotini akreditiran je u Međunarodnom forumu za kontrolu tlaka u bušotini (IWCF – International Well Control Forum), jednoj od dvije certifikacijske kuće čiji su certifikati prepoznatljivi u našoj djelatnosti i priznati u cijelom svijetu.

U trening centru od 19. diwcfo 23. rujna 2016. godine IWCF je proveo nadzorni audit vezan za ispunjenje i zadovoljenje svih kriterija propisanih za rad centra. Audit i reviziju centra IWCF provodi na temelju sporazuma IWCF-a i akreditiranih centara u pravilu jednom u četiri godine.

Auditom je obuhvaćena provjera opreme, resursa i materijale za obuku koji su potrebni za provođenje osposobljavanja, provjera znanja rada na simulatoru, postupaka rada ispitivača, usklađenosti s propisanim kriterijima i dr.

Trenutno smo licencirani za održavanje slijedećih tečajeva:

Drilling Well Control Programme

  • BOP Stack:
  • Surface; Combined Surface and Subsea

Level:

  • Level 2; Level 3 and Level 4

Predavači: Davor Jurinec i Marko Rosan

Uspješnim rezultatom nadzornog audita produljili smo licencu centra kao i kontinuitet i profesionalnu razinu održavanja tečaja s kojima smo kao kompanija počeli 1997. godine.