Uspješno obavljeni radovi cementacije na Ininim poljima Molve i KalinovacOdjel cementacija obavio je tri operacije cementacije sa savitljivim tubingom za INA d.d., na plinsko-kondenzatnim poljima Molve i Kalinovac. Cilj navedenih operacija je bio prekrivanje zavodnjenih perforacija s cementom te samim time i smanjenje vode u ukupnoj proizvodnji.

Bez obzira na veliku složenost operacije koja se odnosi na veliku dubinu izvođenja radova, prisutnost visokih tlakova i temperatura te rad sa savitljivim tubingom kroz proizvodnu opremu, operacije su uspješno završene. Prva ispitivanja proizvodnje na Kalinovcu-8 i Molve-37, pokazala su znatno smanjenje udjela vode u proizvodnji.