GRUPA A) „IZRADA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD CNC PLAZMA REZAČA – 1 kom“ GRUPA B) REZERVNI DIJELOVI I ODRŽAVANJE CNP PLAZMA REZAČA U ROKU 3 GODINE