CROSCO je sudjelovao na konferenciji “4th Balkans Summit”Croscovi predstavnici sudjelovali su na konferenciji „The 4th Annual Balkans, Black Sea and the Adriatic Oil & Gas 2015 Summit“, u organizaciji IRN International Research Networks. Konferencija se odvijala od 23. do 25. rujna u Dubrovniku, u Hrvatskoj i okupila je ministarstva i tijela državne uprave iz zemalja regije, kao i postojeće i buduće operatorske kompanije na rasprave o industriji nafte i plina u regiji. Kao dio Croscove prodajne i marketinške strategije, kompanija povećava svoje sudjelovanje na bitnim konferencijama.