Prodaja dugotrajne materijalne imovine van upotrebe, CROSCO, naftni servisi, d.o.o.-Isplačne pumpe JWS-400, 2 kom