CROSCO, naftni servisi, d.o.o. OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE