SLOBODNO NADMETANJE broj 011/2023-UKLANJANJE SILOSA CEMENTACIJSKE BAZE, PRIPADAJUĆIH KONSTRUKCIJA I INSTALACIJA SA ZBRINJAVANJEM NASTALOG OTPADA