PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. – Kontejneri, 7 kom