POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE-PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o. (Kontejneri (2 kom)