POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE – PENETROMETAR GEOMIL KN 200 – MARINSKI