Prodaja imovine van upotrebe

1. prosinac 2016.

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA OSIM INA i CROSCO WEB STRANICAMA

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-651/2016

1. Prodavatelj:     CROSCO, Ulica grada Vukovara 18,

Služba upravljanja uslugama

10000 Zagreb

MB: 1245449

Mobitel 098 349 278, e-mail: irena.tepes@ina.hr

2. Predmet prodaje: Prodaja dugotrajne materijalne imovine (dijelovi opreme za bušenje, kontejneri,  generatori, vozila i razno)

3. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom ili engleskom jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na email adresi: irena.tepes@ina.hr uz naznaku broja predmeta: 50000243-651/2016;

4. Rok za dostavu ponuda: 23.12.2016.